Vi värnar självklart om din integritet!

Vi värnar självklart om din integritet!

Det är viktigt för oss att alla våra kunder, leverantörer och medarbetare har förtroende att låta oss hantera personuppgifter, och att alla är medvetna om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt. Den 25 maj i år ersätts personuppgiftslagen (PUL) med dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) […]

Läs mer →