Inspiration

Avancerad printteknik på glas för olika miljöer

Glas går att använda i alla miljöer och för många olika ändamål. Här hittar ni några exempel på de projekt vi har gjort på Printglas. Använd filtreringen om ni vill se specifika användningsområden.

Ljuslåda i storformat med lokalanknytning

Utsmyckad trapphall i Lärjeskolan

Printade isolerglas i fasad lyser upp i mörker

Printade glasdjur ger kraft till barn på sjukhus

Fasadmonterat kombinerat konstverk lyser upp den vackra träfasaden på Österåkers Multihall

Belyst konst i ljuslådor är ett attraktivt och imponerande sätt att visa konst.