Printglas gör bullerplank till Getingmidjan

Den så kallade Hebbes Bro vid Riddarholmen har försetts med bullerskydd mellan tågspåren och gångbron vid Getingmidjan. Utöver bullerskydd skall det också gestaltas så att miljön i området påverkas positivt i övrigt. Planket utförs i 8 + 8 mm härdade och laminerade glas som printas i färger som skall gestalta vatten och himmel. Printningen görs med avancerad UV-teknik och ligger helt skyddad mot påverkan mellan glasen. Trafikverket är beställare och entreprenör är Implenia. Sweco har projekterat och skapat underlagen för bilden. Bullerskyddet är 30 meter långt och ca 2,5 meter högt.