Entré till kontorshus uppgraderas med printade glas

En stor vägg kläs med 36 printade glas. Konst av Peter Ahlén och printning av Printglas gör att hallen verkligen lyfter. Härdade Optiwhite glas som limmas direkt på befintlig vägg.