Gångtunnel uppgraderas vad gäller miljö och trivsel med printad konst på Alucobond

Med konst upplevs gångtunnlar mycket tryggare och inbjudande och med printad aluminium eller glas blir det möjligt. Maria Friberg skapade lokalanknuten konst för tunnelns båda sidor.

Plats: Klockartorpet, Norrköping

Uppdragsgivare: Norrköpings kommun