Glaskonst skapar flow i Centralhallen

Idrottande gestalter följer bandets lekfulla rörelse

Centralhallen, den nya idrottshallen i Tierp, invigdes sommaren 2015. 600 personer var på plats under invigningen och de fick då ta del av konstverket Flow av rutinerade och meriterade glaskonstnärerna Birgitta Ahlin och Sirkka Lehtonen.

Verket syns i både entrén och inne i hallen – som ett personsäkrat räcke bestående av fyra härdade och laminerade glasskivor.

Motiven består av ett dansande band med olika bilder på idrottande gestalter som följer bandets lekfulla rörelse. Birgitta Ahlin och Sirkka Lehtonen har med motivet skapat sin visualisering av begreppet ”flow”.

”Flow är ett psykiskt tillstånd som uppstår då en person med tillräcklig medvetenhet ägnar sig en verksamhet med ett definierat mål. Flow kännetecknas av att koncentrationen intensifieras, att medvetenheten ökar och att känslan av passerande tid upphör. Efteråt upplever man en känsla av tillfredsställelse inombords. Tiden försvinner, allting funkar, du upplever flow.”