Printade isolerglas till Örtugsgatans skola i Göteborg

Spännande mönster av Stefan Uhlinder

Isolerglasen uppbyggda efter ställda krav på U-värde och ljustransmission levererade printade och klara. För montering av fasadleverantören.

Plats: Örtugsgatan, Göteborg

Uppdragsgivare: Lokalförvaltningen Göteborg stad