Sagomotiv på glasräcken skapade av illustratören Anna Högberg

Motiven printade direkt på de klara glasen som sedan laminerats som på så sätt skyddar konsten från alla former av åverkan. Tomtbergaskolan har satsat på dessa konstnärliga glasräcken på alla våningsplan och motiven följer med upp i våningarna och åldrarna på eleverna.

Plats: Tomtbergaskolan, Huddinge

Uppdragsgivare: Huddinge samhällsfastigheter