Vacker avskärmning på Huddinge sjukhus

Akuten smyckades med vacker konst

På KAVA, akutvårdsavdelningen på Huddinge sjukhus, återfinns de här vackra glasväggarna som avskärmar dagrum samt reception.

Konstnärerna bakom motiven heter Ellisif Hals och Leif Palmquist.

Ellisif Hals är ursprungligen från Norge, men verkar nu i Malmö. Hennes objekt gränsar ofta mellan skulptur och bild och hon har bland annat mottagit Maria Bonnier Dahlins stiftelses stipendium.

Leif Palmquist är från Karlskrona, men verkar idag i Stockholm där han han är en av konstnärerna i arbetskooperativet Kapsylen.